Get Adobe Flash player

Jaarbeplanning

Search

Who's Online

We have 7 guests online
Website Developed & Maintained by

MFDesign - Wed design & Hosting

 

Skoolgeld / School fees: (2016)

 


Die bedragbeloop R750.00 per kind vir 11 maande  -vooruitbetaalbaar!!!

The amount is R750.00 per child for 11 months  -payable in advance !!!

Bankbesonderhede / Bank details:

BANK:  Absa Tzaneen

REK.NO:  1260 280 135

REK. NAAM:  Dr. Annecke Skoolfonds (Tjekrekening)

REF/VERW:  Asb. skryf u kind se van enrekeningnommer Please write your child’s surname and account number

Tel:  015-3451821/2

Fax:  015-3451117

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it